Κλινικό
και εργαστηριακό
check up

Προληπτικός
έλεγχος

Συμβουλές υγείας

Επισκέψεις
κατ΄ οίκον

Πιστοποιητικά
υγείας

Εμπύρετα
Λοιμώξεις

Αρτηριακή υπέρταση
(διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση)

Σακχαρώδης διαβήτης
(διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση)

Δυσλιπιδαιμίες
(διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση)

Συνταγογράφηση
διαγνωστικών εξετάσεων
και φαρμακευτικής αγωγής

Οξέα και χρόνια προβλήματα
(άλγος, κοιλιακές
ή αναπνευστικές διαταραχές,
ζάλη, αναιμία)

Υγιεινοδιαιτητικές συμβουλές
για μεταβολικά νοσήματα
(αρτηριακή υπέρταση,
σακχαρώδης διαβήτης,
δυσλιπιδαιμία,
υπερουριχαιμία)

Εμπορικό Κέντρο ΕΑΣ, 1ος Όροφος Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

Επικοινωνία

Επικοινωνία

+30 23731 05000

Email

Email

ngotsi@hotmail.com

Placeholder